اغلب مدیران تصور می کنند که اگر خودشان کار را انجام ندهند به درستی انجام نمی شود و یا اینکه بقیه فکر می کنند که این مدیر هیچ کاری انجام نمی دهد و بالای سر کار خود نیست. اما باید بدانیم که این طرز فکر کاملا غلط است و با این فکر و روش قطعا در مدیریت شکست خواهیم خورد.

با این سبک، شما به جای مدیریت کار، به انجام کار می پردازید. همه ی ما اغلب به صورت ناخوداگاه، برای اطمینان از انجام صحیح کارها تمایل به انجام آنها توسط خودمان داریم. اما شما باید از این تمایل ناخوداگاه جلوگیری کنید و بپذیرید که مدیر هستید و مدیر هم کارش انجام دادن کارها توسط دیگران است. واگذاری کارها برای رشد و پیشرفت کارکنان بسیار ضروری است و باعث پیشرفت شغلی و افزایش رضایتمندی آنها می شود.

 

سایتهای همکار

Vitanet Rabinhod best job
به روز ترین یوزرنیم پسورد نود 32 در سایت آیتی فست لرنینگ