خرید نقد و اقساط سربازی برای مشمولان بیش از ۸ سال غیبت در سال 97 هم ادامه می‌یابد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در  لایحه بودجه سال 97 کل کشور آمده است به دولت اجازه داده می‌شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی کـه تـا پایـان سـال 1397 تسـویه می‌شود، معاف کند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شـود و تـا سـقف سـیزده هـزار و پانصـد میلیـون ریال در قالب ردیف 23 -530000 جدول شماره (9 ) این قانون به صورت مساوی به ردیف‌های ذیربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادلـه بـا سـازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص می یابد.

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیراست.

1 -به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از ششماه، یکسال محسوب می‌شود.

2 -برای مشمولان متأهل، پنجاه درصد(5 (%و برای مشمولان دارای فرزند نیز بهازای هر فرزند، پنجدرصد(5 (%از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.

3 -مشمولان غایبی که به صورت اقساطی و یا نقدی برای صدور کارت پایان خدمت اقدام نمودهاند، می‌توانند گواهینامه رانندگی أخذ نمایند.

4 -فرزندان ایثارگران مشمول ماده(45) قانون خدمت وظیفه عمومی علاوه بر امتیاز مذکور در این ماده مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه درصدتخفیف می‌شوند.

5 -مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پنجاه درصدتخفیف بهره مند می‌شوند.

ج- پنج درصداز اعتبار ردیف هزینهای 23 -530000 جهت آموزشهای مهارتی پرسنل وظیفه در پادگانها به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اختصاص داده می شود.

انتهای پیام/م

سایتهای همکار

Vitanet Rabinhod best job
به روز ترین یوزرنیم پسورد نود 32 در سایت آیتی فست لرنینگ

Comments

So empty here ... leave a comment!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Sidebar