مبلغ ۱۰۵۰ میلیارد تومان برای طرح‌های آبیاری نوین اختصاص می‌یابد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس تبصره 4 لایحه بودجه 97 کل کشور در اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار، کم‌فشار و سامانه‌های نوین آبیاری در بخش کشاورزی و بر اساس ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه مبلغ 300 میلیون دلار معادل 10 هزار و 500 میلیارد ریال در نظر گرفته می‌شود.

برای اجرای طرح‌های آبیاری نوین معمولاً سهم دولت 85 درصد و سهم کشاورز در قالب آورده تجهیزات و نیروی کار 15 درصد در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس تبصره 8- الف- لایحه بودجه ،به دولت اجازه داده می‌شود برای اجرای عملیات تکمیل و احداث شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی، احداث آب‌بندانها، مرمت و بازسازی قنـوات کـه توسـط بخشهای غیر دولتی و تعاونیهای تولیدی انجام می‌شود، تا هشتاد و پنج (85 )درصد اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیـل برنامـه های 1306012000 و 1307002000 بـه عنـوان سـهم کمـک بلاعوض دولت هزینه نماید. سهم باقیمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های مجاز قابل پذیرش است

همچنین برای اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه‌های آب روستایی 300 میلیون دلار و معادل 10 هزار و 500 میلیارد ریال در نظر گرفته می‌شود.

برای مقابله با ریزگردها در کشور و رفع مشکل برق خوزستان بر اساس بند «س» ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه مبلغ 150 میلیون دلار معادل 5250 میلیارد ریال در نظر گرفته می‌شود.

برای بهبود محیط زیست، آبخیزداری و ساماندهی پسماندهای کل کشور بر اساس بند «ث» ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه مبلغ 2 میلیارد دلار معادل 70 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته می‌شود.

تبصره 4- الف- به منظور تحقق‌بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب 1389/8/5 به ویژه تبصره 2 ماده 5 قانون مذکور و ماده 51 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه معادل ریالی مبلغ دویست میلیون از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانش بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص می‌یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب میشود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد. ب- به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال 1397 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده‌گذاری شـده استرا نسبت بـه اعطـای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند: 1 -سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضـریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها. 2 -طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی سازمانهای توسعهای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک(51 (درصدی بخش خصوصی و تعاونی. ج- به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال 1397 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانـک سـپرده‌گذاری شـده است، نسبت بـه اعطـای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها برای طرحهای توسعهای انواع مختلف حمل و نقل درون و برونشهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تـا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند. 6 د- عبارت «یک درصد(1 «(%مندرج در تبصره(2 (ماده(52 (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2 (به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح میشود. هـ- بانک های عامل مجازند در سال 1397 مبلغ چهل هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیات عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک ها سپرده گذاری شده است برای خرید تجهیزات و به روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه ها و سـازمان های ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها پرداخت نمایند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیات امنا بر عهده مراکز فوق‌الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت میشود. تجهیزات آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلـی ندارند، از شـرکت خـارجی تـأمین میشود. و- به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده میشود براساس جدول زیر، نسبت به برداشت از ورودی سال 1397 صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصله را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه بندی 310705 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. اعتبارات موضوع این بند برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب میشود. هرگونه پرداخت در غیر از موارد مشخص شده از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع این بند ممنوع است. تبدیل دلار به ریال منابع موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/

سایتهای همکار

Vitanet Rabinhod best job
به روز ترین یوزرنیم پسورد نود 32 در سایت آیتی فست لرنینگ

Comments

So empty here ... leave a comment!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Sidebar